Follow by Email

zaterdag 5 januari 2013

Het paleis van mijn tante

Een lezer vroeg laatst of ik mijn tante nog wel eens opzoek, en zo ja, of ze nog steeds denkt dat de medebewoners van het verpleegtehuis waar zij verblijft de schapen zijn die ze vroeger hoedde. Dat schapenverhaal maakte indruk, vooral op mensen die uit hoofde van hun beroep, of opgelegd door het lot, te maken hebben met Alzheimerpatiënten. LEES VERDER OP TZUM.INFO: http://www.tzum.info/2011/10/kroniek-aristide-von-bienefeldt/kroniek-aristide-von-bienefeldt-het-paleis-van-mijn-tante/